Blickle Pogoji uporabe

za brezplačni CAD prenos

Z našimi poslovnimi partnerji vzdržujemo tesno in zaupanja vredno sodelovanje.

Blickle Räder+Rollen GmbH & Co. KG (v nadaljevanju „Blickle“) daje svoje CAD podatke za svoje partnerje (stranke)
na voljo na spletu, zato da se lahko podatki integrirajo v razvoj tekočih projektov strank.
Blickle nudi ta spletni servis prostovoljno. Blickle določa tudi obseg in vrsto podatkov za prenos.
Prav tako si Blickle pridržuje pravico, da ta servis brez navedbe vzrokov v celoti ali delno ukine.

CAD pogoji uporabe so dopolnjeni z Izjavo o varstvu podatkov.