Blickle Informacija o proizvodu

skladno z Zakonom o jamstvu za proizvode

Skladno z jamstvom proizvajalca za njegove proizvode (§ 4 Prod-HaftG), kot je opredeljeno v „Zakonu o jamstvu za proizvode“ ter z Zakonom o varnosti naprav in proizvodov (§ 4 Abs. 2 GPSG, EU Direktiva 2001/95/ES) je potrebno upoštevati vse v tem katalogu in v spletnih vsebinah navedene informacije o proizvodih Blickle. Neupoštevanje odvezuje proizvajalca od njegove dolžnosti jamstva.