Kakovost, okolje in energija

Zadovoljstvo strank in pazljivo upravljanje virov sta nam pri srcu.

 • ISO-9001-menedžment-kakovosti-Blickle

  Menedžment kakovosti

  Zaupanje strank je velika postavka na kreditni strani naše bilance. To zaupanje smo si pridobili s kakovostjo in zanesljivostjo. Zahvaljujoč lastni proizvodnji in odločitvi za "Made in Germany" imamo popoln nadzor od samega začetka. Naš cilj pri tem je, da postajamo vsak dan boljši. Zato jemljemo napake kot možnosti izpopolnjevanja. Ne brez razloga si je podjetje Blickle že leta 1994 kot prvi nemški proizvajalec koles in koles z ohišjem pridobilo certifikat po DIN EN ISO 9001. Cilj našega menedžmenta kakovosti je, da svoja pričakovanja glede kakovosti utrdimo na vseh področjih in v procesih, s čimer lahko kar najbolje podpiramo naše stranke pri uresničevanju njihovih lastnih ciljev glede kakovosti. Odločilno vlogo pri tem igrajo obsežni testi materiala in proizvodov. V ta namen imajo naši inženirji na razpolago številne sodobne testne naprave, med drugim rotacijske preizkusne mize za preizkušanje do 5,5 t obremenitve, stroje za preizkušanje materialov kakor tudi klimatske in toplotne omare. Najsodobnejši stroji za preizkušanje izvajajo teste koles in koles z ohišjem po DIN EN 12527-12533 ter preizkuse do uničenja. Kontrola prvega vzorca, kontrola zadnjega vzorca in lastna notranja kontrola so nekaj samoumevnega.

 • ISO-14001-okoljski-menedžment-Blickle

  Sistem okoljskega menedžmenta

  Trajnostno gospodarjenje predstavlja za podjetje Blickle temeljno odgovornost. Iz tega razloga smo v aprilu 2012 v naš menedžment kakovosti vključili tudi okoljski menedžment po DIN EN ISO 14001:2009. S tem se obvezujemo, da bomo naše procese in proizvode nenehno izboljševali glede ekološke sprejemljivosti. Razvoj okolju prijaznih proizvodov, pazljivo upravljanje virov v proizvodnem procesu, uporaba obnovljivih virov energije in ozaveščanje vseh sodelavcev glede okolju prijaznega ravnanja so temelji cilji našega okoljskega menedžmenta.

 • ISO-5001-energetski-menedžment-Blickle

  Sistem energetskega menedžmenta

  V letu 2014 je Blickle vpeljal sistem energetskega menedžmenta po DIN EN ISO 50001. Namen je, da na vseh področjih našega podjetja minimiziramo porabo energije. Sistem energetskega menedžmenta nam bo pomagal pri naših prizadevanjih za še manjše obremenjevanje okolja, na primer z zmanjšanjem izpusta CO2. Istočasno želimo pri vseh sodelavcih spodbuditi zavest o pazljivem ravnanju z energijo in viri.