S klikom na serije koles ali koles z ohišjem pridete direktno na stran v spletnem katalogu. Pri vseh serijah koles najdete na naslednjih straneh ustrezna gibljiva in stabilna kolesa. Iz spletnega kataloga lahko pokličete podrobnosti o proizvodu preko tabelaričnega prikaza in proizvod enostavno odložite v košarico.

Dobavni program

Kolesa in kolesa z ohišjem za aparate

Kolesa in kolesa z ohišjem za aparate

Lahka kolesa in kolesa z ohišjem za aparate pretežno za domače področje. Zasnova so za hitrosti do 3 km/h. Tipična področja uporabe koles z ohišjem za aparate so medicinske naprave, razstavna stojala ali veliki gospodinjski aparati.