Blickle Räder+Rollen vključuje BW-Plast kot novo proizvodno področje

1. januarja 2015 je bilo Blickle hčerinsko podjetje BW-Plast GmbH priključeno družbi Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG kot nova proizvodna lokacija.

S prevzemom družbe BW-Plast GmbH si Blickle obeta vitke proizvodne procese in padajoče stroške upravljanja. Temeljne kompetence izdelave koles in koles z ohišjem so tako združene pod eno streho. Za skupaj 45 sodelavcev družbe BW-Plast se nič ne spreminja – od januarja so v delovnem razmerju pri podjetju Blickle. Podjetje Blickle je v preteklih letih investiralo v dodatne stroje za brizgano litino in želi v prihodnje panogo umetnih mas razviti v matičnem podjetju v Rosenfeldu.