Jubilej gospod Wager

Direktor praznuje 40-letni delovni jubilej pri podjetju Blickle

S svečanostjo so počastili direktorja Walterja Wagerja 1. julija ob priliki njegovega 40-letnega delovnega jubileja pri podjetju Blickle Räder+Rollen v Rosenfeldu.

V svojem govoru je direktor Reinhold Blickle podrobno opisal življenjsko pot gospoda Walterja Wagerja. Gospod Wager je po zaključku svojega študija na württemberški Upravni in ekonomski akademiji 1. julija 1974 prišel v podjetje Blickle. Že pri svojih 22 letih je prevzel vodenje knjigovodstva in postal nato vodja finančno-računovodske službe. Zaradi svojega zelo dobrega znanja na področju poslovanja in odličnega tehničnega razumevanja je bil nato dolga leta odgovoren tudi za vodenje podjetja v vzponu. Prokura mu je bila zaupana 1991 in 10. januarja 2005 je bil imenovan za direktorja poleg Reinholda Blickleja.

Reinhold Blickle je dal direktorju priznanje za njegove zasluge pri vzpostavitvi in razvoju skupine podjetij Blickle. „Da je podjetje Blickle postalo to, kar danes je, ima gospod Wager veliko zaslug“, so bile njegove besede. Če je bilo leta 1974 ob njegovem vstopu v podjetje 88 zaposlenih po vsem svetu, potem ima Blickle danes preko 700 zaposlenih v 16 državah sveta.

Walter Wager se je zahvalil v svojem nagovoru za dolgoletno zaupanje, ki sta mu ga izkazovala Reinhold Blickle in njegova družina. Zahvalo pa je izrekel tudi vsem sodelavcem za dobro sodelovanje v teh 40 letih in izrazil upanje, da bo lahko še nekaj let izpolnjeval te naloge pri podjetju Blickle.